Culturele verschillen

Werkt u met vergunninghouders of asielzoekers? Komt u dagelijks in aanraking met alleenstaande minderjarige asielzoekers? Heeft u te maken met conflicten of vormen van agressie?

Neem dan nu voor trainingen, coachtrajecten of advies contact op met Richard Reijnhout.

Na twee jaar als casemanager gewerkt te hebben bij het Centrale Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werkt Richard Reijnhout nu als jeugdbeschermer bij stichting Nidos. Hij werkt iedere dag met alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Deze jongeren zijn opgegroeid met andere normen en waarden dan wij hier in Nederland. Dat kan tijdens de begeleiding spanningen of zelf conflicten opleveren.