Coaching op zowel leer- als emotionele problemen

210412-logo-matrixmethode-instituut.png                                           

De MatriXmethode is een methode geschikt voor alle leeftijden, mist er een vraag is. De MatriXcoach blijft uit de inhoud en coacht alleen op de beleving. Je hoeft dus niets te vertellen over die nare gebeurtenis uit het verleden, of die gaat komen in de toekomst.

Emotionele problemen

 Alles wat we zien, horen, voelen en denken is een eigen strategie van een beleving. Wanneer die niet optimaal werkt kunnen we die alleen zelf veranderen.

 Leren

 Coaching met de MatriXmethode is bewust, denkbeeldig en met focus op leren leren. Niet dat en wat, maar juist hoe te leren!

De MatriXmethode wordt o.a. ingezet bij mensen met:

  • Leer-, concentratie- en automatiseringsproblemen
  • ·Drukke, chaotische hoofden
  • ·Angsten
  • ·Mentale problematiek, zoals trauma’s, angsten, onverwerkte emotionele problemen en onverklaarbare (pijn)klachten.

Richard Reijnhout is een gecertificeerde Matrixcoach voor snelle hulp en korte trajecten.

Geen lange dure sessies.

voor meer informatie klik contact